​​​ L e r o c k    d . o . o .

​P o d g r a j s k a  c e s t a  4

​1 1 2 9  L j u b l j a n a

​ T e l  : 0 1 / 5 2 - 8 1 - 5 2 3

 F a x : 0 1 / 5 2 - 8 1 - 0 7 2

 G s m : 0 4 1 / 5 1 - 6 4 - 6 6​

​​

 l e r o c k @ s i o l . n e t​

Call us:

+386 41 516 466

+ 386 1 52 81 523

or write:

lerock@siol.net

or

visit us at our salon on Podgrajska

cesta 4 in Ljubljana.

We are open every working day between 

8.00 in 15.00,

by prior arrangement also during the weekend and holidays

Welcome!

  • Facebook
  • Instagram
Sledite nam

Pokličite:

041 516 466

01 52 81 523

ali pišete na:

lerock@siol.net

V našem razstavnem salonu na Podgrajski cesti 4 v Ljubljani se lahko oglasite vsak delavnik med 

8.00 in 16.30,

po dogovoru tudi kasneje popoldan, med vikendi in prazniki.

Dobrodošli!

Copyright 2013, Lerock d.o.o.